Úvod

ToP English jazyková škola ve Šternberku poskytuje moderní jazykové vzdělání pro děti a dospělé. Výuka probíhá v příjemném prostředí, v učebně v ulici Na valech. Studium v malých skupinkách, kde je kladen důraz na praktickou komunikaci a individuální pozornost, zajišťuje rychlý pokrok. Osobní přístup a uvolněná atmosféra napomáhá efektivně odbourávat strach z mluvení.

Náš výukový plán má ucelený koncept a zaručuje kontinuitu v pokročilosti jednotlivých úrovní angličtiny (A1 – C2) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (CEFR). ToP English jazyková škola je oficiálním přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge English Exams a partnerskou institucí mezinárodní organizace British Council. Naši studenti mohou získat mezinárodně uznávané certifikáty s neomezenou platností. Úspěšnost našich studentů u mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English je 100%.